Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
 
Powrót

     Dnia 1 grudnia 2009r. rozpoczął się II etap realizacji ogólnopolskiego projektu " Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Tym razem w projekcie wzięła udział klasa Ia ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi. Głównym celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą projektu było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy Katarzyny Stasiak.
     Do projektu dobrane zostały takie środki, które stymulowały rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiały na rozwój sensoryczny, zaspokajały potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtowały umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywowały do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w trzech Ośrodkach Zainteresowań sprzyjały humanizacji procesu kształcenia i odczuwania radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalały zainteresowania, rozwijały zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.
     Celem zajęć był rozwój inteligencji wielorakich ze zwróceniem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystywanie jego mocnych stron do wszechstronnego rozwoju osobowości i indywidualnych uzdolnień przez wchodzenie w różne role, gromadzenie wiedzy na różne tematy w formie najbardziej odpowiadającej dziecku. Dzieci mogły pracować w trzech ośrodkach zainteresowań bez podręczników i zeszytów wykorzystując pomoce zgromadzone w klasie.
     Zajęcia pozalekcyjne rozpoczęły się od 1 lutego 2010r., których tematem była książka i ej tajemnice, a dokładniej tytuł brzmiał "Z książką przez świat". Uczniowie na zajęciach mieli możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, które wykorzystywali w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Każdy uczeń miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów. Uczyli się współpracy i współdziałania w grupie. W czasie zajęć chętnie uczestniczyli w tworzeniu krótkich scenek teatralnych z wykorzystaniem pacynek i instrumentów muzycznych, tańczyli i improwizowali ruch przy muzyce, rozgrywali turnieje gier i organizowali zabawy zręcznościowe. Dzieci lubiły porządkować i układać historyjki obrazkowe oraz rozwijały swoje zainteresowania matematyczne i przyrodnicze. Chętnie rozwiązywały różne problemy matematyczno-logiczne oraz poznawały świat otaczającej przyrody. Uczniowie tworzyli różne prace plastyczno-techniczne. Projekt zakończył się prezentacją nowatorskiej bajki pt. "Szewczyk Dratewka" dla rodziców w czerwcu 2010r.