Pracownie komputerowe dla szkół


          W ramach realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu "Pracownie komputerowe dla szkół." w czerwcu 2008 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi otrzymała nieodpłatnie nowoczesną pracownię komputerową współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Główne cele projektu to budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy także w polskim systemie edukacyjnym oraz podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję korzystania z nowoczesnych technologii w oświacie. Pracownia składa się z 10 komputerów uczniowskich, skanera, drukarki laserowej, komputera przenośnego, projektora oraz serwera. Wraz z pracownią otrzymaliśmy także głośniki, słuchawki i mikrofony. Dostarczone komputery wyposażone są w licencjonowane oprogramowanie: System Windows SBS 2003, System operacyjny MS Windows VISTA Business, pakiet biurowy Office Professional Plus 2007. Wartość przekazanej pracowni to 40506,94 zł.
         Od września 2008 r. uczniowie naszej szkoły podjęli naukę w nowo urządzonej i wyposażonej pracowni komputerowej znajdującej się w sali nr 26. Sprzęt jest nowoczesny, zapewniający dobre warunki pracy zarówno dla uczniów, jak  i nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni w zakresie stosowania technologii komputerowej. Dzięki pozyskanej pracowni mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach. Efektem tego będą nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące naprzeciw powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa. 
Powrót