Stolice państw sąsiadujących z Polską

Dopasuj nazwę państwa sąsiadującego z Polską z jego stolicą.

Rosja
Litwa
Białoruś
Ukraina
Słowacja
Czechy
Niemcy