Powiększ tekst:

PROJEKT EDUKACYJNY
"Twoje dane - Twoja sprawa"


Termin realizacji projektu: październik 2017 r. - maj 2018 r.

Adresaci projektu: nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi, uczniowie klas 1-7


     Program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE).


Cele ogólne projektu:

- kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
- wzrost wiedzy nauczycieli, o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce,
- podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności,
- poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli,
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych,
- kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PLAKAT "SKUTECZNIE CHRONIĘ SWOJE DANE OSOBOWE" ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI SZKOLNEGO DNIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

     Pierwsze miejsce zajęła Karolina Podsiadło z klasy 4 b, drugie miejsce zajęły dwie osoby Adrian Matusiak z klasy 6 a i Maja Szczęsna z klasy 6 c. Trzecie miejsce przyznano również dwójce uczniów Wiktorowi Olczakowi i Mikołajowi Dudzie, oboje są uczniami klasy 6 b. Wyróżnienia za swoje prace otrzymali: Aleksandra Świstek, Oliwier Pawlak i Wiktor Wachowiec wszyscy są uczniami klasy 5 b. Serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie dla wszystkich uczestników.


Początek strony